Viljamaiden kylväminen kiillelevyillä ja maanparannuskipsilannoitteella

99791-004-747e76f8Peltoja viljellessä maaperä köyhtyy, kun siinä olevat ravinteet viedään viljelykasvien mukana ruokapöytään ihmisen ja eläimen ravinnoksi. Siksi on tärkeää lannoittaa viljelymaita lisälannoitteilla, jos ei harrasteta luomuviljelyä. Lannoittamiseen on löytynyt tehokkaampia täsmälannoitteita, jotka Suomen vähäravinteisiin maihin on todettu sopivan, sillä ne eivät huuhtoudu sateen mukana pois.

Peltojen sisältämät ravinteet ovat tärkeä osa pellon kuntoa. Parhaat sadot saadaan sellaisista peltomaista, joissa multavuus on riittävä ja jossa on ravinteita viljelykasvien käyttöön. Pellossa olevat ravinteet ja peltojen lisälannoittaminen ovat edellytyksiä viljellyn kasvien tehokkaalle kasvulle. Se, että maahan ei laiteta lisää lannoitetta köyhdyttää maan ravinnearvoja.

Karjanlannan ja kalkituksen käytön ohelle viljeltävien kasvien kasvua voi parantaa maanparannusaineilla, joita saadaan louhimalla mm. fosforikiveä. Maanparannusaineet soveltuvat kaikille maalajeille, kaikkiin peltoihin, mutta yleisemmät kohteet ovat kivennäismaat ja turvemaat, eli viljelymaat joissa ravinteita on vain vähän ja ne karkaavat huuhtoutumalla sieltä helposti. Maanparannusaineita käytetään niin kuin kalkkia, eli sitä levitetään neljän vuoden välein oikealla kalustolla pellolle tai viljelymaalle. Kun maan viljeleminen käy nopeammin ja tehokkaammin, voi maanviljelijä istua lepäämään ja pelata casinostugan rahapelejä, kylvämisen onnistuttua.

Kalsiumin, magnesiumin ja kaliumin lisäys peltoon onnistuu helposti oikeilla välineillä.

Kivennäismaissa on matala kalium-, kalsium- ja magnesiumtaso, joten niitä on hyvä lannoittaa lisäravinteilla. Nämä ravinteet voidaan vapauttaa kasvumaahan kasvien käyttöön kiillelevyjen välistä, jotka on laitettu viljelymaahan. Sieltä ne rapautuvat pikkuhiljaa ja kasvit saavat sen ravinteet käyttöönsä. Ne eivät huuhtoudu pois sateen mukana. Yleisimpiä lannoitteen käyttökohteita ovat erikoiskasvit ja tavallisen nurmen viljely, joista saadaan selvää tehokkuutta ja parannusta sadon laatuun. Turvemaat hyötyvät ravinteiden lisäksi näillä kiillelevyillä lannoittamalla ja se parantaa maan kemiallis-fysikaalisia ominaisuuksia.

On myös toinen keino täydentää peltojen ravinnevaroja. Tämä toisenlainen maanparannuskipsilannoite sisältää kalsiumia ja rikkiä, joiden puute maaperässä on yleistä. Kalsiumia tarvitaan erityisesti normaalin nurmen ja perunan viljelyssä, rikkiä tarvitaan erityisesti öljykasveille ja viljoille. Tämä lannoite ei nosta pH:ta, joten se sopii ravinnelähteeksi, jos viljelymaalla ei ole tarvetta kalkkiviljelylle. Maanparannusaineet sopivat sekä tavanomaiseen että luonnonmukaiseen viljelyyn.

Maanparannuskipsin erityisominaisuus on sen kyky parantaa maan mururakennetta ja tällä tavoin vähentää eroosioita vesistöihin. Kipsi pidättää liukoista fosforia kasvien käyttöön runsasfosforisista savimaista. Tutkimukset ovat osoittaneet sen vähentävän pellon fosforikuormituksen vesistöihin puoleen tavanomaisesta.